Zalety Systemu Modelu Creighton (CrMS)
Jest wiele zalet CrMS. Przede wszystkim jest on bezpieczny! Nie
stwierdzono żadnych medycznych działań niepożądanych związanych z jego
użytkowaniem. System jest niedrogi! Koszt usług FertilityCare™ jest
znacznie mniejszy niż koszt antykoncepcji. Jest on wysoce niezawodny i
naturalny. CrMS współpracuje z naturalną płodności danej pary.
Inną ważną zaletą Systemu jest to, że jest on metodą regulacji
płodności wspólną dla małżonków. Odpowiedzialność za jej stosowanie leży
w równej mierze na obojgu małżonków. By korzystać z systemu z
powodzeniem, niezbędne są dokładne obserwacje i ich poprawny zapis.
Ponadto, należy postępować zgodnie z instrukcjami systemu, które zależą
od decyzji pary, co do intencji uzyskania lub odkładania poczęcia. Co
więcej, małżonkowie powinni motywować siebie nawzajem w używaniu systemu
i postępować w duchu miłości i współpracy.
Kiedy para małżonków odkrywa naturalny przebieg faz płodności i
niepłodności w cyklu, może docenić, jak naprawdę ważne i istotne są te
dary. W przeciwieństwie do środków antykoncepcyjnych, CrMS traktuje
płodność jako normalny element zdrowia. Nie traktuje płodności jako
chorobę! Wyzwanie do życia w harmonii z własną płodnością jest często
jednym z najbardziej pasjonujących i istotnych aspektów korzystania z
tego Systemu. Większość par potwierdza wzrost wzajemnej miłość i
szacunku wraz z pełniejszym zrozumieniem i docenieniem płodności. Jest
to system silnie oparty na szacunku dla ludzkiego życia, godności i
integralności małżeństwa. W praktyce to małżonkowie korzystają z
systemu, a ich rodziny odnoszą korzyść szeroko rozumianą.


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. All rights reserved. 
Kreator stron www - przetestuj!