Współżycie świadome vs. współżycie spontaniczne
Współcześnie kreowany jest trend, aby współżycie odbywało się
spontanicznie niemal za wszelką cenę. Zaś w NaProTECHNOLOGY oraz
Systemie Modelu Creighton (CrMS) zostało wprowadzone określenie
"współżycie świadome". Ta zasada odnosi się jednoznacznie do naturalnych
metod regulacji płodności, a konkretnie do CrMS. Podczas gdy wiele
metod naturalnych przez lata odnosiła się do koncepcji "okresowej
wstrzemięźliwości", aby opisać wymóg tych metod, "okresowa
wstrzemięźliwość" wcale nie jest specyficzna dla metod naturalnych. Ci,
którzy używają środków antykoncepcyjnych również praktykują okresową
abstynencję, gdyż w istocie powstrzymują się od współżycia płciowego
między jednym kontaktem seksualnego, a następnym. Tak więc idea
"okresowej wstrzemięźliwości" nie jest pojęciem, które odnosi się
wyłącznie do naturalnych metod regulacji płodności.
Decyzja odnośnie współżycia w danym dniu zależy od faktycznego wyboru
małżonków, co do planowania uzyskania lub odkładania poczęcia. Użycie
terminu "świadome współżycie" pociąga za sobą decyzję dokonania wyboru,
którą pary wdrażają, kiedy w pełni zaczynają korzystać z systemu. W
procesie podejmowania decyzji, wybierają w sposób odpowiedzialny
najlepszy czas na zbliżenie. Być może jest nawet ważniejszym fakt, że
wspólnie wybierają ten czas. Tak więc, spontaniczny stosunek płciowy
wymaga poddania się impulsowi emocjonalnemu, podczas gdy współżycie
świadome odnosi się do dokonania świadomego wyboru, realizowanego
poprzez współpracę intelektu, woli i współdzielonych wartości pary
małżonków. Dzielenie współodpowiedzialności, które jest częścią każdej
naturalnej metody, w tym Modelu Creighton, również różni się od
podejścia antykoncepcjyjnego. Metody naturalne są możliwe tylko, gdy
para współpracuje ze sobą. Metody antykoncepcyjne zaś zostały stworzone
przy założeniu, że współpraca ta nie istnieje lub nie jest możliwa.
Takie założenie a priori wyklucza możliwość współpracy w tak ważnej
dziedzinie małżeńskiego życia. To zaprzeczenie może również prowadzić do
stresów, napięć, niechęci, a w konsekwencji do zniszczenia związku.


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. All rights reserved.
Kreator stron www - przetestuj!