Fundamentalne zasady CrMS były znane lekarzom i dobrze udokumentowane od
wielu lat, choć, jak zauważył Cohen, i wsp. "Zostały one niemal
pominięte przez ginekologów". W 1952 r. powyższa grupa badaczy
opublikowała schematyczną kolejność zmian zachodzących w śluzie szyjki
macicy w miarę zbliżania się do dnia owulacji. Z perspektywy czasu
wiadomo, że poniższy schemat określa także podstawowe zasady wtedy
jeszcze nie opisanej Metody Owulacji Billingsa i Systemu Modelu Creighton.
(Patrz Rys. 4-2).
[Rys. 4-2, s. 45 z podręcznika NaProTECHNOLOGY.
Oryginalne schematy Cohena dla zmian, które występują w śluzie szyjki
macicy w czasie okołoowulacyjnym. Na specjalną uwagę zasługuje opis
przeżycia plemników oraz uznanie roli śluzu szyjkowego jako zastawki
biologicznej (Z: Cohen MR, Stein IF and Kaye BM: Spinnbarkeit: A
Characteristic of Cervical Mucus. Fertil Steril, 3: 201, 1952)]

Zauważono, że kiedy organizm kobiety zbliża się do dnia owulacji,
wzrasta rozciągliwość i stopień przejrzystości śluzu, a także jego
ilość. W tym samym czasie lepkość i zawartość leukocytów w śluzie
zmniejsza się. Najbardziej istotną obserwacją było jednak wykazanie, że
przetrwanie plemników jest bezpośrednio zależne od obecności lub braku
płodnego typu śluzu produkowanego przez szyjkę macicy w czasie
owulacyjnym i okołoowulacjyjnym.
W CrMS zewnętrzne obserwacje wydzieliny śluzu szyjkowego na sromie,
obecność krwawienia, czy dni, kiedy wydzielina nie jest obecna (suche
dni), są wykorzystywane do uzyskania istotnych informacji dotyczących
faz płodności i niepłodności w cyklu oraz stanu zdrowia ginekologicznego
i rozrodczego kobiety.
U kobiety o regularnych cyklach, cykl menstruacyjny rozpoczyna się od
wystąpienia krwawienia miesiączkowego (patrz pierwszy cykl Rysunek 4-3).
Po ustaniu krwawienia kobieta zazwyczaj obserwuje brak wydzieliny, co
można nazwać tzw. suchymi dniami. W miarę zbliżania się do dnia
owulacji, pojawia się wydzielina śluzu szyjkowego, która często
rozpoczyna się jako mało rozciągliwa, nieprzezroczysta lub średnio
rozciągliwa- nieprzezroczysta, aby ostatecznie stać się przeźroczystą,
bardzo rozciągliwą lub dającą odczucie lubrykacji. Ostatni dzień
obecności śluzu, który można opisać jedną z cech: przeźroczysty, bardzo rozciągliwy lub dający odczucie lubrykacji, nosi nazwę Dnia Peak.
[Rys. 4-3, s. 46 z podręcznika NaProTECHNOLOGY. Trzy
cykle obserwacji wg CrMS pokazują występowanie krwawień miesięcznych,
dni suchych w fazie przedPEAKowej, cyklu śluzu, Dnia PEAK (P), i dni
suchych w fazie poPEAKowej. Fazy przedPeakowe są zmiennej długości (14, 9
i 20 dni), natomiast po dniu PEAK fazy są względnie stałej długości
(14, 15, 13 dni).]


Obecność śluzu szyjkowego dobrze koreluje z rosnącym poziomem
estrogenu (rys. 4-4), jak i występowanie Dnia Peak koreluje z czasem owulacji.
[Rys. 4-4, s. 46 z podręcznika NaProTECHNOLOGY.
Zależność między osoczowym stężeniem 17b-estradiolu i progesteronu w
trakcie cyklu miesiączkowego a występowaniem objaw śluzowych i Dnia Peak
(P) w jednym cyklu u kobiety z prawidłową płodność.]


Wytwarzanie śluzu szyjkowego w czasie okołoowulacyjnym jest
estrogenozależne, występuje ono w czasie rozwoju pęcherzyka dominującego
dążącego do owulacji, tak więc kiedy poziom estrogenu wzrasta i zbliża
się owulacja, wytwarzany jest śluz szyjkowy i obserwowany jako
wydzielina przed i w czasie owulacji. W długich cyklach (Rys. 4-5)
sporadycznie mogą występować tzw. "łaty" śluzu, przed wystąpieniem
narastania objawów śluzu związanych z owulacją. W takich cyklach
wydłużona jest faza przedPEAKowa (lub przedowulacyjna), zaś faza poPEAKowa (poowulacyjna) pozostaje stałej długości.
[Rys. 4-5, s. 47 z podręcznika NaProTECHNOLOGY.
Zastosowanie CrMS w długich cyklach. W powyższym 51-dniowym cyklu, Dzień
Peak (P) wystąpił w dniu 38. Długość fazy poPEAKowej wynosiła 13 dni. W
fazie przedPEAKowej są widoczne "łaty" śluzu.]


Te same zasady obserwacji obowiązują w sytuacji braku owulacji, jaką
jest np. karmienie piersią (Rysunek 4-6). Karmienie piersią może hamować
owulację, a przez to płodność przez wiele dni, tygodni lub miesięcy.
Obecność charakterystycznych objawów rozwoju śluzu szyjkowego związanego
z owulacją jest opóźnione do czasu powrotu płodności, kiedy to objawy te mogą poprzedzić wystąpienie pierwszego krwawienia miesiączkowego.
[Rys. 4-6, s. 48 z podręcznika NaProTECHNOLOGY.
Zastosowanie CrMS w okresie karmienia piersią. "Łaty" śluzu występują
sporadycznie, zwykle dominują suche dni, a kiedy wraca płodność,
pojawiają się typowe objawy śluzu.]


Uniwersalność systemu, niewątpliwie jedna z jego najmocniejszych
cech, bazuje na jego biologicznych podstawach. Ponieważ opiera się on na
zdarzeniach prowadzących do owulacji, określa czas płodności i
niepłodności prospektywnie, dzień po dniu. Dawniej, trudne sytuacje
takie jak długie i nieregularne cykle, karmienie piersią, odstawienie
tabletek antykoncepcyjnych, premenopauza, mogą być obecnie rozwikłane
na bieżąco. Również kobiety obserwujące ciągłą wydzielinę (rys. 4-7 i
4-8) mogą właściwie określić dni płodne za pomocą tzw. podstawowego
modelu niepłodności identyfikowanego na podstawie nie zmieniającej się
wydzieliny. Kiedy rozpoczyna się czas płodny kobieta z łatwością, po
odpowiednim przeszkoleniu, obserwuje odchylenie od podstawowego modelu
niepłodności. Czas płodny został więc zidentyfikowany. Podstawowy model niepłodności zapisuje się za pomocą żółtych znaczków.
[Rys. 4-7 i 4-8, s. 48 i 49 z podręcznika
NaProTECHNOLOGY. Rys. 4-7: Przykład pokazuje wykorzystanie CrMS w
okresie karmienia piersią u kobiety obserwującej ciągłą wydzielinę.
Żółte znaczki wskazują na taki sam typ wydzieliny obserwowany dzień po
dniu. Strzałki wskazują punkty zmian, a znaczki z dzieckiem - dni
płodne. Rys. 4-8​​: Przykład kobiety regularnie miesiączkującej
obserwującej ciągłą wydzielinę, podstawowy model niepłodności
zobrazowano, aż do momentu zmiany. Dzień Peak został zidentyfikowany,
faza przed- i poowulacyjna pokazana jest za pomocą żółtych znaczków.]

System ten nie jest w żaden sposób systemem antykoncepcyjnym. Jest on
prawdziwym planowaniem rodziny. Informacje płynące z monitorowania faz
płodności i niepłodności w cyklu mogą służyć zarówno do planowania jak i
do odkładania poczęcia. Użytkownicy CrMS każdego dnia wiedzą, czy są
potencjalnie płodni, czy też nie, i mogą swobodnie skorzystać z tej
informacji zgodnie z własnym wyborem. Dla tych, którzy korzystają z dni
płodnych w celu uzyskania poczęcia, zajście w ciąże będzie sukcesem,
nie zaś wynikiem błędu użytkowania. Ciąża może być więc zasadnie postrzegana, jako także konsekwencja pomyślne zastosowanego CrMS.
[Ryc. 4-9, p 49 z podręcznika NaProTECHNOLOGY. W tym przypadku;
kobieta o prawidłowej płodności, system służył do uzyskania poczęcia.
Współżycie odbywało się w środku cyklu śluzowego (w dniach 16 i 18),
można więc spodziewać się poczęcia, tak jak się to stało w tym
przypadku.]

CrMS polega na obserwacji wielu markerów biologicznych, w tym śluzu
szyjkowego, ale również obecności lub braku różnego rodzaju krwawień,
może więc służyć monitorowaniu i utrzymywaniu zdrowia ginekologicznego i
rozrodczego kobiety. Badania nad cyklem dały początek nowej nauce
związanej ze zdrowiem kobiety, NaProTECHNOLOGY. Większość prac
badawczych, przeprowadzonych w tym zakresie została wykonana w
Instytucie Badań nad Ludzką Rozrodczością Papieża Pawła VI w Omaha, w
Stanach Zjednoczonych. Odzwierciedla to doświadczenie Instytutu w
położnictwie i ginekologii oraz w medycynie rozrodu i chirurgii.
Ponieważ system ten był używany przez lata, stał się idealnym narzędziem
pracy dla ginekologów.

Po wielu latach kompleksowej oceny wykazano, że biomarkery cyklu
wskazują na obecność bądź brak pewnego typu zaburzeń. Umożliwia to
zarówno lekarzowi, jak i pacjentce uchwycenie właściwego spojrzenie i
oceny cyklu miesiączkowego. To pozwala na leczenie różnych zaburzeń
cyklu miesiączkowego we współpracy z naturalnym jej cyklem (Rysunek 2-6).
Na zdjęciu – Infertility – niepłodność Miscarriage –
poronienia Low progesterone – niski progesteron Abnormal bleeding –
nieprawidłowe krwawienie.

[Rysunek 2-6 z s. 22 z podręcznika NaProTECHNOLOGY.
Monitorowanie (NaProTRACKING) biomarkerów CrMS w celu oceny zdrowia
kobiety. W pierwszym cyklu, można zaobserwować ograniczony cykl śluzu.
Jest to częsta sytuacja w niepłodności. W drugim cyklu występuje krótka
faza poPEAKowa długości 5 dni . W tym cyklu, w przypadku zajścia w
ciąże, istnieje duże ryzyko poronienia. W trzecim cyklu obecność
plamienia przedmiesiączkowego nasuwa podejrzenie niskiego poziomu
progesteronu w fazie lutealnej. W czwartym cyklu występowanie
nietypowego krwawienia wymaga szerszej diagnostyki.]Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. All rights reserved.
Kreator stron www - przetestuj!