Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 
przy Parafii Nawiedzenia NMP w Bardzie (klasztor redemptorystów)
Pl. Wolności 5, 57-256 Bardo, tel. 0 74 817-14-21, w godz. od 9.30 do 16.00, poradbardo@wp.pl


Terminy kursów w 2018 r.
 
1) 2-4 luty i 11 lutego - BRAK WOLNYCH MIEJSC
2) 25-27 maja i 3 czerwca - BRAK WOLNYCH MIEJSC
3) 31 sierpnia, 1 i 2 września i 9 września
4) 26 - 28 października i 4 listopada
5) 30 listopada i 1 i 2 grudnia i 9 grudniaPodstawowe informacje o kursach przedmałżeńskich (katechezach przedślubnych) prowadzonych przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Bardzie.


      W roku 2018 na życzenie Świdnickiej Kurii Biskupiej zmieniliśmy zasady kursu przedmałżeńskiego organizowanego w Bardzie Śl. Kursy organizowane od 2018 r. będą odbywały się w następujących ramach czasowych: zasadniczy kurs w weekend tj. w piątek od 16:00 do 19:00 w sobotę od 9:00 do 19:00, w niedzielę od 9:00 do 13:30 oraz w niedzielę bezpośrednia po zasadniczym kursie weekendowym od 11:00 (Msza św.) do 13:30.
      Informujemy, że ramy czasowe tych zajęć mogą nieznacznie ulec zmianie. Uczestnicy tak prowadzonego kursu otrzymają dwa zaświadczenia. Pierwsze o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i drugie o odbyciu dnia skupienia dla narzeczonych.


Zgłoszenia na Kurs Przedmałżeński w Bardzie

Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą e-mailową na adres: poradbardo@wp.pl

Przy zapisie prosimy o zastosowanie się do poniższego schematu podawania danych.

1. Przed wysyłaniem e-maila ze zgłoszeniem, w jego części adresowej, w rubryce „Temat:” proszę podać datę kursu.
Np. Temat: 2-4 luty i 11 lutego  2018 r.

2. W części przeznaczonej na korespondencję prosimy podać jedynie dane uczestników kursu, o które prosimy tj.: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wezwanie i miejscowość parafii, na terenie której aktualnie dana osoba mieszka. Prosimy nie numerować poszczególnych danych osobowych, nie podawać adresów zamieszkania ani adresów parafii czy numerów telefonu. W jednym e mailu można zgłosić więcej niż jedną parę.
Np.
Anna Nieśmiała, 30.07.1990., Wrocław, św. Maurycego we Wrocławiu
Jan Zaczepny, 24. 09. 1991., Świdnica, św. Jadwigi w Ząbkowicach Śl.


3. Po wysłaniu e-maila, odpowiedź zwrotna powinna nadejść w ciągu 48 godzin. Gdyby nie było odpowiedzi zwrotnej, prosimy o kontakt telefoniczny na numer tel. 0 74 817-14-21, w godz. od 9.30 do 16.00.


Serdecznie zapraszamy!
Kreator stron www - przetestuj!