MODLITWA ZA MOJĄ NARZECZONĄ

Panie Boże, dziękuję Ci za moją NARZECZONĄ. Błogosław jej i nie dopuść, abym ją kiedykolwiek skrzywdził. Przygotuj ją do roli żony i matki. Chroń
ją od pokus. Spraw, by była mi wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie. Przygotuj ją do życia w miłości. Odkryj przed nią cud macierzyństwa.
Niech w służbie na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie. Niech nie czuje się ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa i wyrozumiała, żeby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory. Niech wypełnia Boże plany.
Amen


MODLITWA ZA MOJEGO NARZECZONEGO

Panie Boże, czuwaj nad moim NARZECZONYM, chroń go od niebezpieczeństw i spraw, aby wTobie osiągnął życiową dojrzałość. Pomóż mu być mądrym i odpowiedzialnym. Daj mu mężne serce, żeby się nie lękał trudności, lecz przełamywał je w imię Twoje.
Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Broń go od pokus fałszywej męskości. Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkować własne ciało służbie
prawdziwej miłości. Chroń go od nałogów. Spraw, abym mogła bezpiecznie oprzeć się na tym, któremu powierzam swój los. Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.
Amen 
Kreator stron www - przetestuj!